Sofie Van Wesemael

Over Sofie

Tijdens mijn studies rechten aan de Universiteit Antwerpen, ben ik geïnteresseerd geraakt in de politiek. Als overtuigd liberaal, ben ik dan ook al sinds vele jaren actief bij Open VLD. Vooreerst als bestuurslid Open VLD en voorzitster Jong VLD in Kontich en vervolgens in mijn huidige woonplaats Lint. Als jonge moeder van drie kinderen en advocate met een kantoor in Lint en in Willebroek, luister ik naar de verhalen van verschillende mensen en probeer ik voor ieder van hen iets positiefs te betekenen. Ik wou echter niet langer aan de zijlijn blijven staan en heb besloten er iets aan te doen! Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen, ben ik voor de eerste maal opgekomen in Lint en verkozen als gemeenteraadslid voor Open VLD. Maar ook in Vlaanderen wil ik gaan voor een liberaal, inclusief beleid.

Ik kies voor Open Vld omdat ik wil gaan voor een liberaal beleid in Vlaanderen waar we kunnen inzetten op een verdere lastenverlaging en een gunstiger ondernemersklimaat . Om die reden vind ik het belangrijk dat we een inclusieve maatschappij realiseren waarbij iedereen meetelt en meewerkt aan een betere economie. Daarom moet er worden ingezet op kwalitatieve en betaalbare kinderopvang, een grotere kloof tussen uitkering en de laagste lonen en een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Mijn 3 afspraken:

  1. werken moet meer lonen
  2. durven gaan voor een duurzaam mobiliteitsbeleid
  3. een inclusieve maatschappij waar iedereen meetelt

 Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief