Vladimir Voskanian

Over Vladimir

Vladimir, 37-jarig Mechelaar, papa van 3 en een echtgenoot van zelfstandig bloemisten. Een ondernemer in hart en nieren, tijdens mijn studies mijn eerste onderneming gehad in Mechelen. Ik heb hogere studies gevolgd als Industrieel Ingenieur in Antwerpen en ook een diploma Vertaler/Tolk behaald om zo onze rechtbanken en politiediensten van regio Antwerpen professioneel bij te staan. Gedurende mijn carrière heb ik me ook kunnen specialiseren als Export Salesmanager waardoor ik meer dan 10 jaar voor verschillende Vlaamse bedrijven hen gewerkt om voor hun verankering op de buitenlandse markten te zorgen. Met mijn ondernemers DNA heb ik ook actief geweest in oprichten van jeugdwerkingen, specifiek voor de kansarmen tussen ons, om ze gelijke kansen en plaats te geven in onze samenleving.

Maar nu over mijn passie, “politiek”. Waarden zoals vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid of anders gezegd de vrijheid van het individu en een open samenleving, waar het individu een hoofdrol in speelt en zijn of haar eigen levenspad zelf uitstippelt zijn voor mij essentiële waarden. Dit zijn de waarden die de zuurstof vormen van onze maatschappij, die waarden worden vertegenwoordigd door dé partij van vrijheid, optimisme en democratie. “De Open VLD”. De partij waarin ik geloof en door mijn engagement voor deze idealen ondertussen politiek secretaris en actief bestuurslid ben in Mechelen. Of ook gewoon de partij die ik 100% wil vertegenwoordigen met als doel een nog betere toekomst voor ieder van ons te verwezenlijken.

Ondernemen in Vlaanderen aantrekkelijker en meer toegankelijker te maken. Mee ervoor zorgen dat ons overheidsbeslag én loonkosten drastisch dalen, zodat er meer zuurstof kan vrijkomen voor de ondernemers. Naast ondernemen geloof ik ook dat Iedereen van ons gelijke kansen moet krijgen, het als mijn plicht beschouw om ervoor te zorgen dat iedereen in Vlaanderen het goed heeft, door de vrijheid, de privacy, de veiligheid en het recht op privé-eigendom van onze burgers te beschermen. Belangrijk is ook dat er meer aandacht gehecht wordt aan de lokale noden zoals het wonen, ecologie en sociale cohesie om zo het vereenzamingsfenomeen te elimineren. Het is mijn doel om vanuit Vlaanderen aan de lokale noden te werken.

 Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief