nieuws

    Wie werkt en zijn best doet, moet daar ook voor beloond worden. Dat was één van de doelstellingen die we met de vorige regering nastreefden. Uit die visie kwam de tax shift voort: een aanzienlijke belastingverlaging die ertoe geleid heeft dat je de afgelopen jaren...

Er wordt terecht bezorgd gereageerd over de eventuele terugkomst van de IS-strijders die tot voor kort vochten in Irak en Syrië. “Die mensen hebben gekozen om zich buiten onze maatschappij te plaatsen en gruwelijke feiten te plegen, dus een terugkeer naar ons land is uitgesloten....

“Met dit decreet kunnen de Vlaamse overheidsinvesteringen in de komende jaren gevoelig verhoogd worden,” zegt initiatiefnemer Rik Daems. Het voorstel werd unaniem aanvaard in de bijzondere commissie alternatieve financiering van het Vlaams Parlement. Het werd ingediend door Commissievoorzitter Rik Daems (Open Vld), Mathias Diependaele (N-VA), Peter...

Bart Somers en Sihame El Kaouakibi kondigden vanochtend de intrede van Sihame in de politiek aan. Sihame zal op de tweede plaats staan op de Vlaamse lijst voor de provincie Antwerpen voor Open Vld die getrokken wordt door Somers. Sihame El Kaouakibi geboren in 1986...

Volgens de laatste cijfers ontvangen nog 22 mensen in ons land een Duits oorlogspensioen, voor hun 'trouw, loyaliteit en gehoorzaamheid' aan Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Kamercommissie Buitenlandse Zaken boog zich deze middag over de kwestie. “Wij willen een efficiënte procedure om hier zo...

De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft een wetsvoorstel van Open Vld goedgekeurd dat de leerplicht invoert vanaf 5 jaar, zijnde het laatste jaar van het kleuteronderwijs. Nu gaat de leerplicht pas in vanaf 6 jaar, of het eerste jaar van het lager onderwijs. “Een vroege onderwijsparticipatie is...

Zelfstandigen die ziek worden of door een ongeval arbeidsongeschikt zijn, moeten momenteel 14 dagen wachten voor ze van het ziekenfonds een uitkering ontvangen. Deze periode, ook wel de ‘carensperiode’ genoemd, is door de regering al ingekort van één maand tot veertien dagen. De Kamercommissie Bedrijfsleven...

Het eerste uitvoeringsrapport van het monitoringcomité geeft aan dat de Vlaamse begroting in 2018 een overschot boekt van 389,5 miljoen euro ten opzichte van de structurele evenwichtsdoelstelling. Vlaams minister van Begroting Lydia Peeters is tevreden: “De besparingen in het begin van deze legislatuur werpen nu...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief