nieuws

Begin deze week stak een man een peuter met een schroevendraaier in een supermarkt te Deurne. De man was geïnterneerd, maar was sinds 2008 opnieuw vrij onder voorwaarden. Hij werd gecontroleerd door politie en justitieassistenten.   “Ons land telt 4000 geïnterneerden, sommigen hebben ernstige misdrijven gepleegd. Een...

Onlangs raakte bekend dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) van het Ieperse Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Vauban een bedrag van meer dan 4 miljoen euro vordert wegens onterecht gerecupereerde btw. “Dit bericht zorgde voor heel wat onrust bij steden en gemeenten,” zegt de Meulemeester, die ook burgemeester...

De opdracht ‘BELUFIL’ van het Belgische detachement bestond erin de toegangcorridors te ontmijnen voor de "Blue Line". Dit is de demarcatielijn die de VN hadden vastgelegd waarachter de Israëlische troepen zich dienden terug te trekken uit Libanon. In totaal werden 3,7 kilometer aan verbindingswegen langs...

Op dit moment is de VN-klimaattop in Lima aan de gang. In de marge van deze belangrijke top raakte bekend dat België nog geen geld had gestort in het VN-Klimaatfonds. Dat fonds werd opgericht om ontwikkelingslanden te helpen in hun strijd tegen de klimaatopwarming. “Ons...

Vandaag mogen studenten 50 dagen per jaar werken zonder RSZ-bijdragen te betalen. Werknemer en werkgever zijn enkel onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van respectievelijk 2,71% en 5,42% op het brutoloon. De studentenarbeid is een belangrijke schakel in onze arbeidsmarkt. Jaarlijks presteren ongeveer 450.000 jobstudenten 9 miljoen...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief