nieuws

Marino Keulen ondervroeg de minister in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. “De minister erkent dat controles van de rijscholen zich vandaag vooral toespitsen op administratieve en logistieke aspecten en minder op de kwaliteit van het lesgeven,” zegt Keulen. “Bovendien zijn de mogelijke sancties...

Belangrijkste doodsoorzaak   Wereldwijd leven 35 miljoen mensen met hiv en worden elke dag meer dan 6000 mensen met het virus geïnfecteerd. Hiv is nog steeds de tweede grootste doodsoorzaak in lage inkomenslanden en de grootste doodsoorzaak bij vrouwen van 15 tot 49 jaar.   “We moeten oog...

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde de Belgische staat tot het betalen van een boete van 10.000€ aan een Roemeense ex-gedetineerde omdat hij zijn straf moest uitzitten in mensonterende omstandigheden. “De veroordeelde zat in de gevangenis van Merksplas. Ik heb die...

Uit verschillende ingediende kandidaturen heeft UNESCO dit jaar slechts één programma geselecteerd als voorbeeldpraktijk voor de omgang met immaterieel cultureel erfgoed: de beiaardcultuur in België. "UNESCO erkent de creativiteit van beiaardiers en anderen die ervoor zorgen dat deze cultuurvorm relevant blijft voor de lokale samenlevingen van...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief