nieuws

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was Talpe kandidaat op de Ieperse Open Vld-lijst. Ze belandde in de OCMW-raad. Bij de lokale verkiezingen van 2012 voerde Talpe de Ieperse lijst aan. Ze haalde het hoogste aantal liberale Ieperse voorkeurstemmen ooit. Bij de verkiezingen van 25 mei 2014...

In het regeerakkoord werd opgenomen dat de provincies afgeslankt zullen worden. De provincies zullen niet langer de persoonsgebonden bevoegdheden uitoefenen (sport, jeugd, cultuur…). Er was onduidelijkheid gerezen over de bevoegdheid onderwijs. De Vlaamse regering heeft zich hierover gebogen en geconcludeerd dat de provincies door de...

Dewael neemt daarmee de fakkel terug over van Carina Van Cauter. Zij was fractieleider  in de regering van lopende zaken, tijdens het interim Kamervoorzitterschap van Dewael. Met de aanstelling van Bart Tommelein, tot nu toe Vlaams fractieleider, als staatssecretaris van Sociale Fraude, Privacy en Noordzee in...

De 50-jarige Somers was in het verleden onder meer al Kamerlid, Vlaams minister-president, Vlaams parlementslid en partijvoorzitter.  “Met al zijn ervaring is hij de geknipte man om de liberale fractie in het Vlaams Parlement te leiden,” zegt partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. Marino Keulen volgt Bart Somers...

Gwendolyn Rutten legde allereerst de focus op het socio-economisch luik van het akkoord. Onder impuls van Open Vld geeft de nieuwe federale regering de broodnodige zuurstof terug aan burgers en bedrijven. Het ledencongres applaudiseerde daarom veelvuldig:  voor de begroting in evenwicht, de daling van de...

Daarnaast zijn er enkele stedelijke projecten, goed voor 1.2 miljoen euro, die ook voor 50 extra plaatsen zullen zorgen, zij het dan voor zware hulpgevallen. Tenslotte belooft de minister het nieuwe decreet over integrale jeugdhulp (met een unieke toegangspoort voor jongeren) en de intersectorale samenwerking...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief