Chat with us, powered by LiveChat

nieuws

Naar deze visienota - de eerste in de geschiedenis- is uitgekeken, zeker na de besparingen van het begin van de regeerperiode. Het nieuwe kunstendecreet wijzigt immers de subsidieregels. De visienota verduidelijkt nu hoe dit alles in zijn werk zal gaan. Sven Gatz wil een slagkrachtige kunstensector....

De federale regering heeft een Koninklijk Besluit klaar dat het gebruik van ‘drones’ in ons land moet regelen. De Vlaamse regering moet nu haar advies geven. Mathias De Clercq, Vlaams Volksvertegenwoordiger, vroeg aan de minister om nu met de federale regering en de sector samen...

Toenmalig parlementsvoorzitter, de kleurrijke socialist Achilles “charbon” Van Acker kreeg op 31 maart 1968 een jong Kamerlid uit het kleine arrondissement Aalst-Oudenaarde voor zich die er zijn eed als kersvers parlementslid kwam afleggen, hij was toen de tweede jongste op 212.   “1968 was een zeer...

De volgende weken zullen alle mogelijke maatregelen verder besproken worden in werkgroepen. Bedoeling is om tot een tripartiet akkoord te komen. Op heel wat punten is er reeds overeenstemming:     Centraal aanspreekpunt sociale fraude  De sociale partners zijn vragende partij voor een centraal aanspreekpunt waar iedereen terecht...

OPEN BRIEF Geachte Minister van Leefmilieu & Landbouw, Beste Joke, Het is u zeker nog niet ontgaan: onze land- en tuinbouwers zijn ongerust. Ze trekken luider dan ooit aan de alarmbel. Nu zelfs met een heuse campagne onder de sprekende titel: ‘Stop de Waanzin’. Neen, deze campagne mogen...

De Gids is de vrucht van een intense samenwerking tussen de verschillende overheden en de sector. Zij vonden inspiratie onder andere in rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie, adviezen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. De Gids legt krijtlijnen vast...

"Dat gebeurt nu: we trekken geld uit voor de geestelijke gezondheidszorg zodat niemand in de kou blijft staan. Daarnaast kiezen we resoluut voor een groei-economie: start ups krijgen fiscale voordelen, er komt een flexibele arbeidsmarkt en we zetten voluit in op jobs. Bovendien zijn er...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief