Chat with us, powered by LiveChat

nieuws

"Het regeerakkoord laat toe dat de grootsteden Antwerpen en Gent zich volledig ontvoogden van de provincies. In de praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen. Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is deze...

“Fietssnelwegen bieden een aantrekkelijk alternatief voor woon-werkverplaatsingen met de auto – zeker in congestiegevoelige regio’s. Ze verbinden vooral woon- en werkkernen, maar ook openbaar-vervoerknooppunten worden aangedaan. Ook de toenemende populariteit van elektrische fietsen werkt de aanleg van hoogwaardige fietsinfrastructuur over langere afstanden in de hand,”...

Voor heel Vlaanderen betekent dat 120.000 ton voedsel. Jaarlijks zou een gezin van 4 voor meer dan 300 euro kunnen uitsparen. De initiatiefnemers, waaronder Vanderjeugd, spelen met de resolutie in op de campagne van 11.11.11 op Wereldvoedseldag. De Vlaamse regering kondigde in het regeerakkoord 2014-2019 al...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief