Chat with us, powered by LiveChat

nieuws

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van: het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart hoewel dit niet expliciet in het Kieswetboek vermeld staat, verdient het aanbeveling ook de oproepingsbrief van de volmachtgever mee...

Vandaag zetelt Herman De Croo 46 jaar onafgebroken in de Kamer, een unicum onder de huidige generatie federale en deelstatelijke parlementsleden. En dit in een periode waarin sterren aan het politieke firmament even snel verschijnen als uitdoven. Volgens de statistieken zijn er tussen 31 maart...

Effectieven: VERHOFSTADT Guy NEYTS Annemie CALLENS Karlos Maurice DE BLEEKER Eva LENSSEN Georges VAN DAMME Brieuc BROSENS Katrien VANDERSMISSEN Stijn MERTENS Martine DE ROECK  Hyacintha GEYPEN Greet DE GUCHT Karel Opvolgers: DE BACKER Philippe VAUTMANS Hilde WIERINCK Lieve GHEYSENS Monique VANDERBORGHT Bram BRUGADA TERRADELLAS Pedro TERLOUW Jan Europees lijsttrekker en kandidaat commissievoorzitter voor de Europese liberalen, Guy Verhofstadt: "We hebben een erg diverse Europese lijst, met naast...

Verder kan een lokale webmaster nu voor zijn of haar bestuursleden en mandatarissen terug een foto uploaden op de lokale site. Uiteraard blijft het nog steeds de beste methode om ieder bestuurslid en mandataris zelf zijn of haar openzone te laten aanmaken en updaten. Voor...

Het huidige overlevingspensioen werkt vandaag teveel als een inactiviteitsval werkt, en dan vooral voor vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan zeven op de tien vrouwen minder gaan werken of gewoonweg stoppen met werken nadat ze een overlevingspensioen ontvangen. Daardoor bouwen ze minder individuele pensioenrechten...

Dewael begon zijn betoog met een verwijzing naar de toespraak van de Amerikaanse president in Brussel. “Obama had een duidelijke boodschap: de strijd voor vrijheid is nooit gestreden. Daarom was hij terecht bijzonder scherp in zijn veroordeling van de Russische acties op de Krim”, aldus...

Lees het ontwerp programma hier. Schrijf u in via www.openvldevents.be ZATERDAG 08u30 Koffieonthaal 09u30 Start congreswerkzaamheden in werkgroepen 12u30 Middaglunch 13u30 Eventueel vervolg werkgroepen en aansluitend plenaire zitting 20u00 Einde plenaire zitting ZONDAG 09u00 Koffieonthaal 10u00 Start academische zitting 12u30 Receptie Op zaterdag is er doorlopend kinderopvang en –animatie voorzien. Tussen Gent St Pieters en de congreszaal in...

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief