Chat with us, powered by LiveChat

“Onderwijsinspectie moet kordater optreden tegen Salafistisch thuisonderwijs”

“Onderwijsinspectie moet kordater optreden tegen Salafistisch thuisonderwijs”

Volgens de Staatsveiligheid heeft twintig procent van de ouders van kinderen die zijn ingeschreven voor thuisonderwijs, banden met extremistische groeperingen. Bart Somers, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams parlement, ziet een bevestiging van zijn vrees die hij eerder al uitte. “Salafisten misbruiken de vrijheid van thuisonderwijs om kinderen uit onze scholen te houden en onder te dompelen in een Salafistisch bad van conservatisme en intolerantie.” Somers vraagt aan de onderwijsinspectie om meer controles te houden en bij een vermoeden van Salafistisch thuisonderwijs kordaat in te grijpen. “Vandaag wordt er veel te weinig gecontroleerd. Enkel door regelmatig en systematisch controles te houden kunnen we dit tegengaan en de betrokken kinderen alsnog verplicht naar onze scholen sturen.”

Bart Somers trok al eerder aan de alarmbel. “Bij de opmaak en bespreking van het Vlaams actieplan tegen radicalisering in het Vlaams Parlement, in 2015, wees ik al op het gevaar van het Salafistisch thuisonderwijs”, zegt Somers. “Ik vroeg toen aan de minister van onderwijs om steden en gemeenten meer informatie te geven over het thuisonderwijs op hun grondgebied zodat ze gerichter kunnen optreden tegen mogelijke radicalisering. Jammer genoeg is er sindsdien weinig tot niets veranderd.”

Het rapport van de Staatsveiligheid bevestigt de vrees dat extremisten de vrijheid om kinderen thuis onderwijs te geven misbruiken om hun radicale ideeën over te brengen naar kinderen. “In de 13 Vlaamse centrumsteden samen volgen ongeveer 1700 kinderen collectief of individueel thuisonderwijs. Dat betekent dat meer dan 300 kinderen het risico lopen op Salafistisch thuisonderwijs,” zegt Somers. “De waarschuwing van de Staatsveiligheid moeten we daarom zeer ernstig nemen. We mogen niet aanvaarden dat men kinderen onttrekt aan onze scholen om hen onder te dompelen in een Salafistisch bad, dat haaks staat op onze Westerse waarden en vrijheden.”

Werk aan de winkel voor onderwijsinspectie 

Somers ziet daarom een belangrijke opdracht voor de onderwijsinspectie. Die voert controles uit op thuisonderwijs. “Maar dat zijn er veel te weinig. Er zijn geen systematische controles en er gebeurt ook geen screening van de lesgevers.” Somers vraag daarom de controles sterk op te voeren en bij vermoeden van Salafisme snel en kordaat in te grijpen en de betrokken kinderen alsnog verplicht naar school sturen. “Enkel zo vermijden we dat religieuze extremisten hun radicale ideeën kritiekloos kunnen overbrengen op kinderen. In plaats van hen te laten onderdompelen in een Salafistisch bad, moeten we de extremisten door het bad van de moderniteit halen. Samenleven in diversiteit kan alleen als iedereen onze sokkel van fundamentele vrijheden respecteert.”Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief