Chat with us, powered by LiveChat

Ontwikkelingskansen chronisch zieke kinderen onder druk: “Zet meer in op thuiszorg”

Ontwikkelingskansen chronisch zieke kinderen onder druk: “Zet meer in op thuiszorg”

Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld) pleit ervoor om meer in te zetten op thuiszorg voor ernstig zieke kinderen. Saeys schreef daarvoor een conceptnota, die vandaag in het Vlaams Parlement wordt behandeld en een aanleiding moet vormen tot betere wetgeving.

Volgens Open Vld-parlementslid Freya Saeys vindt de zorg voor chronisch zieke kinderen te vaak enkel plaats in een residentiële setting en wordt er te weinig over het muurtje gekeken naar de mogelijkheden van thuiszorg. Deze twee kunnen elkaar net versterken. Vandaag start de zorg voor een ernstig ziek kind bijna altijd in het ziekenhuis, zowel de diagnose als de behandeling. Dan ontwikkelt zich een cirkel van zorgomgevingen waarbinnen het zieke kind en het gezin zich bewegen. Dat gaat van universitaire ziekenhuizen, naar perifere ziekenhuizen over revalidatiecentra naar kinderartsen, huisartsen, enzovoorts.

“Het is belangrijk dat thuiszorg van bij de start goed bij dat proces wordt betrokken. Bij een chronisch ziek kind wordt vaak onvoldoende aandacht geschonken aan onderwijs, vrijetijdsinvulling en gezinsleven”, zegt Saeys. “Die zaken zijn echter essentieel voor de (sociale) ontwikkeling van een kind. Zorg in de vertrouwde thuisomgeving is cruciaal om tegemoet te komen aan alle noden en behoeften van zowel het kind als het gezin. Om dat te bereiken moeten we zorgprofessionals zoals kinderartsen en verpleegkundigen meer betrekken bij de zorg in het thuismilieu.”

Vandaag stellen gezinnen met een ernstig ziek kind volgende knelpunten vast:

  • De afwezigheid van kinderverpleegkundige expertise in de thuiszorg
  • Onvoldoende aandacht voor de impact van de ziekte op alle leden van het gezin
  • Te langdurige opname in revalidatiecentra door onzekerheid over veiligheid en kwaliteit van de thuiszorg

Daarom werd in Vlaanderen in maart 2018 het kleinschalige onderzoeksproject KinderThuisZorg opgestart. Dit gebeurde in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Met haar conceptnota in het Vlaams Parlement wil Saeys dit werk verderzetten. Het uiteindelijke doel is om aan elk kind en elk gezin, ongeacht de leeftijd, zorg thuis aan te bieden in aanvulling op de residentiële zorg. “Wanneer een kind uit een revalidatiecentrum of ziekenhuis wordt ontslagen, beschikken ze daar meestal over een individueel document dat tijdens de opname werd gemaakt. Dit document kan bij het ontslag verder worden verfijnd om zo te komen tot een echt ‘plan’ dat weergeeft waaraan een integraal zorg- en begeleidingstraject moet voldoen, ook thuis”, besluit de Vlaams volksvertegenwoordiger. “Tot slot moet er in de opleidingen verpleegkunde meer aandacht gaan naar thuiszorg. Zo garanderen we de kwaliteit.”

Links:

Conceptnota thuiszorg Freya Saeys

Informatie onderzoeksproject: https://kinderthuiszorg.be/Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief