Chat with us, powered by LiveChat

Ook akkoord met Frankrijk over thuiswerk grensarbeiders

Ook akkoord met Frankrijk over thuiswerk grensarbeiders

België heeft nu ook een akkoord gesloten met Frankrijk over thuiswerk van grensarbeiders tijdens de coronacrisis. Eerder waren er ook al afspraken met Nederland en Duitsland. Bedoeling is negatieve fiscale gevolgen te vermijden voor grensarbeiders die door de coronacrisis moeten thuiswerken.

De overeenkomst bepaalt dat grensarbeiders die tijdens de COVID-19-crisis thuiswerken belast worden in de ‘werkstaat’. Dat is de staat waar ze voor het uitbreken van de crisis hun beroepsactiviteit uitoefenden. De overeenkomst is van toepassing van 14 maart 2020 tot 30 juni 2020, en is eventueel verlengbaar.

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo is tevreden dat er nu duidelijkheid is voor grensarbeiders in al onze buurlanden. “Thuiswerk door corona mag voor grensarbeiders geen negatief fiscaal gevolg hebben.”

Overmacht

Het akkoord geldt niet voor inwoners van Frankrijk die vallen onder het uitzonderingsregime grensarbeiders. Voor hen werd midden maart al afgesproken dat thuiswerk tijdens de coronacrisis wordt beschouwd als overmacht. Ze tellen dus niet mee voor het maximaal aantal geldende dagen thuiswerk zonder dat men in het thuisland belast wordt. Voor Frankrijk is dat maximum 30 dagen.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief