Open Vld wil private bewakingssector meer inschakelen

Open Vld wil private bewakingssector meer inschakelen

Open Vld is verheugd met de start van de besprekingen van het wetontwerp in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De twee liberale Kamerleden dienden tweeënhalf jaar gelden al een wetvoorstel in met een concrete lijst met uit te besteden politietaken. Zes maand geleden gingen ze, na hoorzittingen over het onderwerp, nog een stap verder door het toepassingsgebied te verruimen en flexibeler te maken. In het wetsontwerp van de minister zijn vele voorstellen van de Open Vld’ers overgenomen (zie lijst onderaan).

“Een veiligere samenleving tegen een aanvaardbare kostprijs is het uitgangspunt”, zegt Sabien Lahaye-Battheu. “Het bewaren van de orde en de veiligheid blijft een kerntaak van de staat. Maar we maken van private bewakingsfirma’s wel een volwaardige speler in ons veiligheidsbeleid door bepaalde taken uit te besteden. We voorziet met deze wet in een duidelijk omlijnd kader, waarbij de politie steeds de regie en controle in handen houdt. Private firma’s kunnen instaan voor bepaalde preventieve of administratieve taken. Zo houdt de politie de handen vrij voor haar reactieve, interveniërende en onderzoekstaken. Hiervoor is uiteraard eerst een grondig kerntakendebat vereist, dat reeds lopende is. We vragen de minister om hier verder werk van te maken.”

De stemming van de nieuwe wet is echter maar een eerste stap. “Het zal er daarna op aankomen de wettelijke mogelijkheden ook effectief te gaan benutten in de praktijk”, zegt Katja Gabriëls. “We moeten dit strikt opvolgen. Een eerste piste die we gaan onderzoeken is een aanpassing van de wet op het politieambt. Naar analogie met artikel 25 van die wet zou een artikel kunnen worden toegevoegd dat tegemoet komt aan deze vraag en aan de resultaten van het kerntakendebat”, zegt Lahaye-Battheu.

Voor een tweede piste kijken de liberalen naar de noorderburen. In Nederland heeft de Raad voor Hoofdcommissarissen, te vergelijken met onze Vaste Commissie voor de Lokale Politie, een akkoord afgesloten met de Nederlandse Veiligheidsbranche, de evenknie van het BVBO. “Zij hebben samen een publicatie geschreven over 10 stappen in publiek private samenwerking inzake veiligheidszorg. Een soort brochure met good practices. Dat kunnen we in België ook doen. Dat kan een prijsslag tussen de bedrijven vermijden. We willen geen algemeen verbod voor de politie op het uitvoeren van de activiteiten bedoeld in deze wet. We willen wel een maximale inschakeling van de private sector op basis een inschatting van het veiligheidsrisico. Met private bewaking als het kan. Enkel met de politie als een bijzonder veiligheidsrisico het noodzaakt”, besluit Katja Gabriëls.

Volgende taken zullen op vraag van Open Vld kunnen uitbesteed worden na goedkeuring van de wet:

 • toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen (zowel via statische als mobiele bewaking en interventie na alarm) met inbegrip van een afgebakende perimeter, gebouwen en sites inbegrepen.
 • doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar spionageapparatuur, wapens, drugs, explosieve stoffen, stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden of andere gevaarlijke voorwerpen (sweepings)
 • winkelinspectie, evenementenbewaking en bewaking uitgaansmilieu: dit zijn drie aparte taken in het wetsontwerp die bij ons elders zaten (toezicht en controle op personen)
 • de restcategorie
 • de bediening van technische middelen die met het oog op het verzekeren van de veiligheid aan derden ter beschikking worden gesteld
 • verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie
 • camerabewaking
 • verzekering van de veiligheid in geval van natuurlijke of andere rampen, al dan niet mits afbakening van een noodzakelijke perimeter op de openbare weg
 • begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid
 • bevoorrading en onderhoud van flitspalen
 • de opleiding en inzet van honden
 • de gedeeltelijke afschaffing van de frigoperiode

 Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief