Chat with us, powered by LiveChat

Provinciaal overleg moet zorgen voor plan van aanpak rond overlast door transmigratie op snelwegparkings

Provinciaal overleg moet zorgen voor plan van aanpak rond overlast door transmigratie op snelwegparkings

Afgelopen jaren kenden we veel incidenten met transmigranten op verschillende Vlaamse snelwegparkings. België blijft een populair transitland, transmigranten proberen in geparkeerde vrachtwagens te glippen om zo de oversteek te wagen naar het Verenigd Koninkrijk. Dit levert gevaarlijke situaties op en zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel bij (vrachtwagen)chauffeurs. Een krachtdadig en gecoördineerd optreden van de verschillende overheden is vereist om dit probleem aan te pakken. Federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) organiseren hiervoor vijf provinciale overlegmomenten om tot één gemeenschappelijke aanpak te komen rond snelwegparkings en transmigratie.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Rond de aanhoudende problematiek van transmigratie op de snelwegparkings is er niet één oplossing, we moeten hiervoor samenwerken. De problemen met de transmigranten aan de snelwegparkings is een maatschappelijk gegeven. Dat kunnen we niet enkel met het Agentschap Wegen en Verkeer oplossen, we werken vandaag al samen met privébewakingsteams en implementeren infrastructurele maatregelen. Transmigratie is een federaal en lokaal probleem waar we met zijn allen aan hetzelfde koord moeten trekken. We gaan nu met de gouverneurs, de politiediensten en de verschillende lokale besturen samen zitten om te zoeken naar oplossingen.”

Tijdens de vergaderingen zal onder meer een toelichting gegeven worden over het Vlaamse netplan, de bestaande bewakingscontracten en de verschillende lopende (federale) politionele acties. Het doel van het overlegmoment is om te komen tot één gemeenschappelijke aanpak voor deze problematiek, en tot een duidelijke afbakening van de taken van de verschillende betrokken partijen, lokaal, regionaal en federaal.

Op elk overleg worden alle relevante stakeholders uitgenodigd. Dit gaat over de betrokken provinciegouverneur, de burgemeesters van de steden en gemeenten waar een snelwegparking gelegen is, het afdelingshoofd van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en vertegenwoordigers van de lokale en federale politie. Na afloop van de overlegmomenten zullen de maatregelen verwerkt worden tot concrete acties door beide ministers.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief