Chat with us, powered by LiveChat

Somers wil discriminatie op arbeidsmarkt kordaat aanpakken, Van Quickenborne organiseert hoorzitting

Somers wil discriminatie op arbeidsmarkt kordaat aanpakken, Van Quickenborne organiseert hoorzitting

"Een tolerante en open samenleving mag onder geen enkel beding aanvaarden dat mensen omwille van hun afkomst een job ontzegd worden. Het feit dat de overheid massaal veel middelen steekt in deze sector (jaarlijks ongeveer 1,8 miljard euro), maakt de vaststelling alleen maar des te schrijnender. Maar dat tenslotte overheidsdiensten op dezelfde schaal aan deze discriminerende praktijken hun medewerking verlenen, verdient onze strengste veroordeling", zo stelt Bart Somers. 

 

Somers pleit voor een kordate en consequente aanpak van dit fenomeen. "De inspanningen die de uitzendsector al heeft gedaan rond sensibilisering en vorming kunnen tot voorbeeld strekken. En een draaiboek met best practices moet aan de OCMW’s een houvast bieden voor de wijze waarop men met discriminatie moet omgaan. Maar ook door de overheid georganiseerde praktijktests moeten we gebruiken in de strijd tegen deze onaanvaardbare discriminatie. Een samenleving die zich rechtvaardig en inclusief wil noemen, moet alles in het werk stellen om zich van deze smet te zuiveren. De nobele doelstelling die het systeem van de dienstencheques had om kansengroepen vlotter hun weg naar de arbeidsmarkt te laten vinden, kunnen we niet laten overschaduwen door deze verwerpelijke praktijk die voortspruit uit vooroordelen, uit angst voor het onbekende en jammer genoeg soms nog altijd ook uit regelrecht racisme", zo besluit de Open Vld-fractievoorzitter.

 

Vincent Van Quickenborne, voorzitter van de Kamercommissie Sociale Zaken, organiseert in samenspraak met verschillende fracties van meerderheid en oppositie op woensdag 4 maart een hoorzitting over de discriminatie op de arbeidsmarkt met het Minderhedenforum, het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding en Federgon. “De dienstencheques zijn sinds de 6e Staatshervorming een gewestbevoegdheid, maar discriminatie op de arbeidsmarkt blijft een voornaam federaal aandachtspunt. Het is dus opportuun om ook in de federale Kamer de problematiek te bespreken.”

 Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief