landbouw

Via de landbouw inzetten op vergroening, verduurzaming en kwaliteit.

Het aantal boeren neemt af, maar er is niet minder landbouw. We zetten in op vergroening, verduurzaming en kwaliteit. We zoeken naar nieuwe businessmodellen op maat om bedrijven leefbaar te houden. De maatschappij eist hoge standaarden inzake ecologie, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Daar moeten correcte vergoedingen en gerichte investeringssteun tegenover staan. Verschillende taken (zorg, toerisme, educatie…), zoeken naar niches (biolandbouw, nieuwe teelten of rassen…) en uitbouw van korte keten maken bedrijven diverser én rendabeler. Daarnaast pleiten we voor stadslandbouw, innovatie en ondernemerschap door vrouwen.Zoek standpunten
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
lid worden? gewoon doen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief