landbouw

Via de landbouw inzetten op vergroening, verduurzaming en kwaliteit.

Het aantal boeren neemt af, maar er is niet minder landbouw. We zetten in op verduurzaming en kwaliteit. We zoeken naar businessmodellen op maat om bedrijven leefbaar te houden. Verschillende taken (zorg, toerisme, educatie, natuurbehoud…) en zoeken naar niches (bio, nieuwe teelten…) maken bedrijven diverser én rendabeler. We willen zo jonge starters aantrekken en ondernemerschap door vrouwen stimuleren. De maatschappij eist hoge standaarden inzake ecologie, voedselveiligheid en dierenwelzijn. We moeten dus koploper blijven inzake innovatie en aan de boeren correcte vergoedingen en gerichte investeringssteun bieden. Door in te zetten op korte keten en stadslandbouw verkleinen we de afstand tussen consument en producent.Zoek standpunten
Search
Generic filters
Exact matches only
lid worden? gewoon doen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief