media

Media met garanties voor onafhankelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid.

De mogelijkheden van nieuwe technologie, internet en sociale media zijn onbegrensd en bieden kansen maar houden ook risico’s in. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld en zorgt voor een onafhankelijk, kwaliteitsvol, toegankelijk en gelijk speelveld voor alle actoren. We hebben oog voor een journalistiek landschap waarvan persvrijheid en een veelheid aan invalshoeken de fundamenten vormen. Steun aan de pers betekent voor ons steun aan de journalistiek. We zetten in op mediawijsheid, zodat burgers op een kritische manier kunnen omgaan met informatie. De openbare omroep blijft haar focus leggen op informatie, duiding, educatie en cultuur en werkt marktversterkend naar de andere actoren in het Vlaamse media-ecosysteem toe.Zoek standpunten
Search
Generic filters
Exact matches only
lid worden? gewoon doen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief