wetenschap en innovatie

Vooruitgang kan enkel door de dingen eens anders te doen.

Wetenschap en innovatie zijn dé sleutel voor vooruitgang. Nieuwe producten, diensten, productieprocessen en technologieën zorgen voor duurzame economische groei én zijn een antwoord op de vele maatschappelijke uitdagingen (gezondheidszorg, energie en klimaat, circulaire economie, …). Vlaanderen en België hebben heel wat troeven, maar er is nog een kloof met de toplanden. Onze ambitie is om Vlaanderen in de top 5 van innovatieve Europese regio’s te brengen.Onze basisvisie daarbij is dat de overheid onderzoekers en bedrijven in de eerste plaats moet faciliteren via O&O-financiering, goede infrastructuur en zo gunstig mogelijke omgevingsvoorwaarden. Daarnaast moet volop worden ingezet op samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, over grenzen van landen en regio’s heen.Zoek standpunten
Search
Generic filters
Exact matches only
lid worden? gewoon doen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief