wonen

Zoveel mogelijk kansen geven op een eigen woning

Een eigen huis is de beste sociale bescherming. Om tegemoet te komen aan de huidige maatschappelijke tendensen, zoals gezinsverdunning en in het bijzonder de groeiende groep van kinderloze singles, nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaande ouders, kiest Open Vld voor een vraaggericht woonbeleid dat rekening houdt met de veelheid aan samenlevingsvormen. Dit vraagt dat we als beleid anders moeten gaan denken over wonen en met structurele oplossingen moeten komen waarbij we nieuwe structurele oplossingen, zoals co-housing, verder moeten uitdenken.Zoek standpunten
Search
Generic filters
Exact matches only
lid worden? gewoon doen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief