Chat with us, powered by LiveChat

Steeds minder veehouders hebben recht op ‘gespecialiseerde zoogkoeienpremie’

Steeds minder veehouders hebben recht op ‘gespecialiseerde zoogkoeienpremie’

De vroegere ‘zoogkoeienpremie’ werd in 2015 vervangen door de ‘gespecialiseerde zoogkoeienpremie’. Het aantal Vlaamse veehouders dat hiervoor in aanmerking komt daalde echter; van 3.541 in 2015 naar 2.909 in 2020, ofwel een afname met 18 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Landbouw Crevits.

Elke actieve landbouwer die beschikt over een erkende zoogkoeienhouderij met minimaal twintig premierechten voor zoogkoeien, kan onder bepaalde voorwaarden instappen in de zoogkoeienregeling. Dit is een premie die de veehouder ontvangt voor het houden van zoogkoeien. Niet alleen het aantal Vlaamse veehouders dat hiervoor in aanmerking komt daalde de afgelopen jaren, ook het totale aantal dieren dat een premie kreeg kende een neerwaartse trend; van 130.192 in 2015 naar 114.877 in 2020. Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts stelt vast: “Het is opmerkelijk dat het procentueel aandeel van jonge veehouders die in aanmerking komen afnam van 21 naar 17 procent, terwijl het bij 65-plussers net steeg van 10 naar 13 procent. Dit terwijl de jonge landbouwer meer dan ooit bezig is met het verankeren van duurzaamheid in zijn bedrijfsproces.”

“Gelet op het antwoord van de minister pleit ik nogmaals voor de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord. Daarin wordt tegen 2027 een hervorming voorzien van de gespecialiseerde zoogkoeienpremie naar een duurzamer alternatief met een constructieve bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Duurzaam, ecologisch én economisch, dat is het doel”, besluit Coenegrachts.Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief