Chat with us, powered by LiveChat

Raadgever onderwijs (v/m/x) op studiedienst

Open Vld is een ambitieuze politieke partij waarvan de wortels teruggaan tot 1846. Als Vlaamse liberalen zijn wij vooruitgangsoptimisten en hechten wij veel belang aan de vrijheid van het individu, zowel op economisch, maatschappelijk als sociaal vlak. Daarbij wordt vrijheid steeds gekoppeld aan verantwoordelijkheid ten aanzien van mens en samenleving. Vandaag maakt Open Vld deel uit van zowel de Federale, de Vlaamse als de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. We rekenen daarbij op sterke boegbeelden en parlementsleden. Deze bevlogen doeners worden op hun beurt ondersteund door de Studiedienst.   Om deze verder te versterken zijn we op zoek naar een raadgever onderwijs, die een stevige kennis van zaken kan combineren met politieke feeling.  

 

Functiebeschrijving

 • U ondersteunt de partij en haar Vlaamse parlementsleden op inhoudelijk vlak. Dit houdt onder meer in: het opmaken van nota’s, het mee opstellen en bewaken van de partijstandpunten, het adviseren van mandatarissen in specifieke onderwijsdossiers, het kritisch analyseren van opinies en bezorgdheden die leven in het onderwijsveld, het voorbereiden van publicaties en eigen vormingsmomenten, en het bijwonen van studiedagen – alsook specifieke ad hoc-opdrachten.
 • U ondersteunt tevens de Vlaamse fractie, onder meer door het opvolgen en voorbereiden van de parlementaire werkzaamheden.
 • U bouwt een stevig netwerk in de onderwijssector uit.
 

Profiel

 • U beschikt over een analytisch denkvermogen om op korte termijn inzicht te verwerven in teksten en dossiers.
 • U denkt conceptueel en kan zelf ideeën en voorstellen uitwerken op basis van een probleemstelling.
 • U kan snel relevante informatie en cijfers terugvinden en deze correct interpreteren.
 • U kan zich uitdrukken op een begrijpelijke en vlotte manier, en heeft inzicht in soms complexe politieke en technische dossiers.
 • U heeft goede kennis van het onderwijsveld – van de kleuterklas tot het hoger onderwijs en de daaraan gekoppelde structuren – of kan zich deze materie snel eigen maken.
 • U gaat proactief en interdisciplinair te werk en benadert het domein onderwijs in relatie tot andere domeinen zoals werk, cultuur en welzijn.
 • U kan autonoom handelen maar kan ook vlot samenwerken met de collega’s van de Studiedienst, de kabinetten en de fractie.
 • U kan zich als werknemer flexibel opstellen.
 • U deelt het liberale gedachtengoed.
 

Formele vereisten

  • U beschikt over een masterdiploma of doctoraat.
  • U heeft bij voorkeur ervaring binnen onderwijs of op het vlak van onderwijsbeleid.
     

Ons aanbod

   • Een voltijds contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijke wedde en bijkomende voordelen (terugbetaling woon-werkverkeer, bedrijfsrestaurant).
   • U wordt tewerkgesteld op de Studiedienst van Open Vld, met kantoor in het Vlaams Parlement en op het partijhoofdkwartier.
 

Procedure en kandidaatstelling

   

De procedure bestaat uit drie ronden:

  1. Kandidaatstelling per mail, gericht aan jimmy.koppen@openvld.be, met in cc. ilse.denutte@openvld.be. Deze mail bevat uw CV, uw motivatie en een visietekst (max. 700 woorden) over hoe u uw rol als raadgever onderwijs zal invullen. Uiterste indienmoment voor deze kandidaatstelling is op vrijdag 27 november 2020, 23u59.
  2. Kandidaten die positief gescreend worden, zullen in de loop van maandag 30 november uitgenodigd worden voor een schriftelijke opdracht, thuis te volbrengen.
  3. De kandidaten die na evaluatie van deze opdracht het best gerangschikt zijn, zullen aansluitend worden uitgenodigd voor een finaal en digitaal gesprek.
Indiensttreding is zo snel mogelijk. We hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen, ongeacht gender, afkomst, leeftijd of functiebeperking. Daarom moedigen we M, V of X met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren. Voor vragen over de functie en procedure kan er contact worden opgenomen met Jimmy Koppen, directeur Studiedienst, op 0496 71 59 53.


Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief