Chat with us, powered by LiveChat

Van Quickenborne & Dewael: “Regering op koers met hervormingen voor groei, jobs en koopkracht”

Van Quickenborne & Dewael: “Regering op koers met hervormingen voor groei, jobs en koopkracht”

Woensdag presenteerde de OESO haar rapport over de Belgische hervormingen. De internationale organisatie was lovend over de structurele hervormingen in de economie, arbeidsmarkt, fiscaliteit en pensioenen die maken dat de competitiviteit van onze bedrijven herstelt en onze economie opnieuw kan aantrekken. Op donderdag presenteerde Europa haar cijfers. België blijkt de beste leerling in de Europese klas wat betreft de structurele sanering van de begroting en kan rekenen op betere groeicijfers dan verwacht.

 

“Deze rapporten zijn het bewijs dat de aanpak van de federale regering de juiste is: we zetten onze begroting op orde, we herstellen onze concurrentiepositie, zo stimuleren we jobcreatie, en tegelijkertijd verhogen we de koopkracht van de mensen”, aldus Vincent Van Quickenborne tijdens het vragenuurtje in de Kamer. “De kritiek van de oppositie is dus zonder voorwerp: de honden blaffen, de karavaan trekt verder.”

 

Het liberale Kamerlid verwees tevens naar het akkoord dat de sociale partners afsloten en vroeg de premier wanneer en hoe hij dit akkoord wil uitvoeren, en welke extra maatregelen hij eventueel plant om de economie een extra duwtje in de rug te geven.

 

Premier Michel toonde zich eveneens tevreden met het objectieve rapport van de EU en OESO. Het sterkte hem in het geloof dat de gekozen weg de juiste is. Toch moeten we voldoende aandacht hebben voor de werkloosheid, die relatief hoog blijft. Daarom wil de premier extra maatregelen nemen om de arbeidsmarkt te vitaliseren. De ministerraad besloot bijvoorbeeld op vrijdag al om de laagste lonen op te trekken, om zo de werkloosheidsval te verkleinen en werken lonender te maken.

 

Voor Van Quickenborne is het duidelijk: “De regering mag zich niet laten afleiden door discussies in de marge. We moeten de focus houden op het regeerakkoord en haar structurele hervormingen. Op onze fractie kan u 100% rekenen om dit sterk regeerakkoord uit te voeren. Niets meer, maar ook niets minder.”

 

Kamerfractieleider Patrick Dewael debatteerde in Terzake verder over de internationale rapporten. Daar verwierp hij het belastingopbod van de oppositie. “Het is aandoenlijk hoe de linkse oppositiepartijen over mekaar struikelen om nieuwe belastingen voor te stellen. Maar ik zeg u: er is nog nooit één job gecreëerd door nieuwe belastingen in te voeren. Dat doe je alleen door de lasten voor wie werkt en werk geeft te verlagen.”

 Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief