Chat with us, powered by LiveChat

Verhaert: “Aanpak drugsproductie -en handel in Kempen en Limburg moet krachtdadig”

Verhaert: “Aanpak drugsproductie -en handel in Kempen en Limburg moet krachtdadig”

De Kempen zijn, zo blijkt uit onderzoek van journalisten van Le Soir en Knack, dé wereldwijde productieplaats aan het worden van de destructieve drug crystal meth. Dat probleem kaartte Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld) aan in de commissie Justitie. Ook in Limburg is dit probleem helaas sterk aanwezig. “We moeten deze drugsproductie- en handel dringend een halt toeroepen”, stelt Verhaert. Ze ondervroeg hierover minister Van Quickenborne. Die gaf aan dat dit op alle echelons beschouwd wordt als prioriteit.

In zijn antwoord op de parlementaire vraag van Kamerlid Verhaert gaf de minister aan dat de opsporing en vervolging van de aanmaak en handel van synthetische drugs een prioriteit is voor parketten van Limburg en Antwerpen. “In de beleidsnota van de minister was er veel aandacht voor deze problematiek. Ik hoop dan ook op sterke acties op het terrein. Dat de opsporing prioriteit is voor de parketten, is alvast erg belangrijk”, stelt Kamerlid Verhaert.

De minister gaf de volgende cijfers mee. In de Limburgse Kempen (en bij uitbreiding de ganse provincie Limburg) wordt een exponentiële toename vastgesteld van het aantal druglabo’s en dumpingen. In 2018 werden 3 druglabo’s aangetroffen in Limburg; voor de jaren 2019 en 2020 waren dit er telkens 14. Ruim 60% van alle druglabo’s in België bevinden zich in gerechtelijk arrondissement Limburg. De voorbije jaren werden op 5 productielocaties meth-amfetamine aangetroffen, een bijzonder verontrustende tendens.

Deze exponentiële groei is in de Antwerpse Kempen minder uitgesproken, wat niet wil zeggen dat de situatie niet verontrustend is. In de periode tussen 27 januari 2019 en 8 januari 2021 werden onderzoeken gevoerd naar de exploitatie van 7 synthetische drugslabo’s, 18 dumpingen van chemisch afval afkomstig van labo’s, 2 transporten van synthetische drugs en precursoren en 1 opslag van synthetische drugs. “We zien bij ons in de Kempen rechtstreeks de gevolgen van deze labo’s en dumpingen: een gevaar voor de mens, maar ook voor de natuur in die omgeving. Denken we hierbij aan de dumpingen van giftige stoffen. De gevolgen zijn enorm”, zegt Kempens Kamerlid Verhaert.

Stroomplan XXL

Minister Van Quickenborne benadrukt dat in de ruime context van het stroomplan, het stroomplan XXL, al middelen werden vrijgemaakt voor personele versterking van de Antwerpse en Limburgse justitie (OM en zetel), en voor materiële versterking van de FGP Antwerpen. “Eind vorig jaar werd eveneens een grootschalige aanwervingscampagne gestart voor de FGP’s, ook die van Antwerpen en Limburg. Voor de federale gerechtelijke politie werd budgettaire ruimte gecreëerd om 450 mensen aan te werven”, zegt Van Quickenborne. “Extra mankracht is een goede zaak, want de problematiek is vaak meerledig en erg ingewikkeld”, stelt Verhaert.

Wederzijdse samenwerking

Ze benadrukte in haar vraag ook het belang van samenwerking met Nederland. “We zien dat heel veel van deze problematiek zich afspeelt in de grensgebieden in Antwerpen en Limburg. Doorgedreven samenwerking is nodig”, stelt ze. De minister benadrukt dat de samenwerking reeds bestaat, maar dat dit nog beter kan door te starten met een gemeenschappelijke beeldvorming tussen België en Nederland. Hij had hierover reeds contact met zijn Nederlandse collega. “Een verdere investering in de huidige bestaande overlegstructuren en initiatieven dient te leiden tot de detectie van “high value targets” die actief zijn binnen deze vorm van georganiseerd criminaliteit in de grensstreek. Wat vervolgens kan en moet leiden tot de opstart van gemeenschappelijke dossiers”, stelt Van Quickenborne.

Tot slot stipt de minister aan dat er op 4 februari 2021 een overleg zal plaatsvinden tussen de procureur-generaal van Antwerpen, samen met de andere procureurs-generaal van ons land, met het Nederlands College van procureurs-generaal over onder meer de wederzijdse samenwerking in drugsdossiers en de integrale en geïntegreerde aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. De minister benadrukt: “Op alle echelons beschouwen de betrokken actoren de aanpak van de synthetische labo’s en erbij horende criminaliteit dan ook als een prioriteit.”Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief