Vlaams Parlement vraagt aandacht voor luchtkwaliteit in verschillende sectoren

Vlaams Parlement vraagt aandacht voor luchtkwaliteit in verschillende sectoren

Het belang van goede luchtkwaliteit is belangrijk in de strijd tegen het coronavirus. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement vragen bij monde van Koen Daniëls
(N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) dan ook extra aandacht voor de luchtkwaliteit in verschillende sectoren waar veel personen samenkomen. “Het coronavirus verspreidt zich zowel via droplets als via aerosolen. Daarom moeten we meer inzetten op kwalitatieve en gezonde lucht in gebouwen waar veel mensen samenkomen”, klinkt het bij de indieners van de resolutie. 

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) benadrukt dat de luchtkwaliteit in verschillende sectoren van belang is: “Zowel in scholen als in kinderopvang, jeugdlokalen, bedrijven, openbaar vervoer, welzijnsvoorzieningen, gebouwen van erediensten, enzovoorts. Plaatsen waar weinig verluchting of ventilatie is, hebben een groter risico op het blijven hangen van aerosolen en dus een groter risico op virusoverdracht. Daarom vragen we gericht onderzoek en informatie voor efficiënte, effectieve en betaalbare bewaking van de luchtkwaliteit.”

Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V): “Deze resolutie is een belangrijk signaal dat luchtkwaliteit voor iedereen heel cruciaal is. In scholen maar ook op andere plaatsen waar de ventilatie vandaag problematisch is moeten we zo snel mogelijk proefprojecten rond luchtreiniging uitrollen. Goede luchtkwaliteit is bovendien essentieel voor goed onderwijs. Het zorgt voor betere concentratie. Het pleidooi voor de investering in innovatieve maatregelen zoals luchtbehandeling en -reiniging past perfect in het pleidooi voor de beste kwaliteit van onderwijs.”

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “De vraag voor een betere luchtkwaliteit is dringend, en dit in alle sectoren. We moeten dan ook zo snel mogelijk tot een langetermijnoplossing komen. De proefprojecten die zullen opgestart worden zijn een eerste stap. Want veel scholen, jeugdbewegingen en kinderopvangcentra weten niet hoe ze hieraan moeten beginnen. Daar helpen we hen nu bij door de best practices te verspreiden. Ook de expertise van VITO zal meer ingezet worden en de verschillende overheden moeten intenser gaan samenwerken.”Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief