Chat with us, powered by LiveChat

“We pakken racisme en discriminatie aan met sterk beleid. In Vlaanderen is daar geen plaats voor.”

“We pakken racisme en discriminatie aan met sterk beleid. In Vlaanderen is daar geen plaats voor.”

De strijd tegen discriminatie en racisme staat weer volop in de schijnwerpers, en dit maatschappelijk, in de media, alsook op politiek vlak. Om deze strijd op te voeren, dienen de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een voorstel in dat op verschillende domeinen het beleid gevoelig verscherpt. “Op basis van wetenschappelijk onderzoek en goede voorbeelden op lokaal niveau, werken we het beleid tegen racisme en discriminatie verder uit. Maatregelen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de huurmarkt moeten het Vlaams beleid versterken. Met een beleid dat zich richt op onbewuste vooroordelen, herinneringseducatie en het verlagen van drempels om klacht neer te leggen maken we duidelijk dat er in Vlaanderen geen plaats is voor racisme en discriminatie”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Sihame El Kaouakibi (Open Vld), Katrien Partyka (CD&V) en Nadia Sminate (N-VA).

De situatie op onze arbeidsmarkt verdient specifieke aandacht. De afgelopen jaren kwamen er heel wat studies naar buiten over de werkzaamheidsgraad van mensen met een beperking, oudere werknemers, vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, enz. De terugkerende conclusie in deze rapporten is een ondertewerkstelling van verschillende groepen in onze samenleving. Daarnaast vormt ook discriminatie op de Vlaamse huurmarkt een significant probleem. Hoewel iedereen recht heeft op een behoorlijke huisvesting, blijkt uit onderzoek dat een gelijke toegang voor iedereen in de praktijk niet altijd evident is en dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het zoeken van een woning op de private huurmarkt.

Arbeids- en huurmarkt

De Vlaamse meerderheid houdt vast aan zelfregulering, maar schakelt wel een versnelling hoger. Er komt een onafhankelijk en academisch monitoringssysteem op basis van geaggregeerde data om discriminatie in elke sector in kaart te brengen, op basis waarvan sensibiliserend opgetreden zal worden. Hiervoor zal via sectorconvenanten gewerkt worden.

“Op basis van de monitoring kunnen we per sector fijnmazige afspraken maken, zonder dat werkgevers, makelaars of verhuurders aan de schandpaal worden genageld. Zo bouwen we ook verder aan het draagvlak tegen discriminatie”, luidt het bij de meerderheidsfracties.

In het onderwijs wordt ingezet op een versterking van de leerkrachtenopleidingen en navorming, die moeten leerkrachten beter voorbereiden om om te gaan met diversiteit in de klas, maar de Vlaamse meerderheidspartijen kiezen ook voor meer diversiteit voor de klas: meer mensen met een migratieachtergrond, maar ook bijvoorbeeld meer mannen (vooral in het lager onderwijs is het leerkrachtenberoep grotendeels vervrouwelijkt). Ook moet worden ingezet op herinneringseducatie bij jongeren en volwassenen, om te bouwen aan een inclusieve Vlaamse samenleving, waarin racisme en discriminatie geen plaats heeft.

“In het regeerakkoord van deze Vlaamse Regering zijn ambitieuze doelstellingen inzake tewerkstelling opgenomen. Om die te halen, moeten we élk talent aanspreken en dezelfde kansen geven. Als we daar niet in slagen, zal angst en wantrouwen zich blijven wortelen in onze samenleving”, zegt Sihame El Kaouakibi. “Het kan gewoon niet dat sommigen onder ons minder kansen hebben op een job en op de huurmarkt. Gelukkig zijn er oplossingen voorhanden. Dit is een belangrijke stap vooruit om discriminatie te bestrijden.”

“Daarnaast willen de meerderheidspartijen racisme en discriminatie ook in de samenleving en online aanpakken. Allereerst door in alle beleidsinitiatieven het inclusieve karakter van de Vlaamse samenleving te benadrukken en onbewuste vooroordelen weg te werken. Door drempels te verlagen om klacht in te dienen, justitieassistenten hier proactief rond te laten werken en ook de meldingsbereidheid te stimuleren, moeten slachtoffers zich ook gesterkt voelen om klacht in te dienen”, zegt Katrien Partyka.

“We maken onlosmakelijk deel uit van een open, diverse en inclusieve samenleving”, zegt Nadia Sminate. “We veroordelen met deze resolutie elke vorm van discriminatie en bepleiten een slagkrachtige, gecoördineerde aanpak. Elke Vlaming verdient dezelfde kansen in onze maatschappij, ongeacht afkomst, geloof, seksuele oriëntatie, ras of beperking. Elke Vlaming moet die kansen uiteraard ook grijpen. We blijven niet bij slogans maar willen de oorzaken van discriminatie wetenschappelijk onderzoeken zodat we gefundeerd beleid kunnen voeren.”Schrijf je in op onze nieuwsbrief InschrijvenSchrijf je in op onze nieuwsbrief